Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

           

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Magni_valsøygjengen.jpg

Kontakt oss

Vil du si hei eller har noen spørsmål vi kan hjelpe deg med?

Fyll ut skjemaet nedenfor eller send oss mail på epost@valsoya.no og vi svarer så snart som mulig.


 

Kontakt oss

 
Navn *
Navn
 
 

Adresse: Valsøyvegen 1 6687 Valsøyfjord

Besøksadresse: GPS: N 63`8,548` E 8`31,996`

KommuneHALSA

 MØRE OG ROMSDAL

Organisasjons

nummer

 976 095 189

Telefon: 915 55 165
Mobil: 915 55 165
E-post: epost@valsoya.no